Lishidun Electric.

Add.: Building 3, Xinchuan Industrial Park, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province, China
Email: youyi_mrzhang@qq.com
Whatsapp: 86-13757705355
WeChat: 13757705355
Website: http://www.lishidunsocket.cn